Дистанційне навчання

             
адреса ел. почти  shklyaruklv@gmail.com

31. 03. 23.

група

предмет

завдання

12

  біолого-екологічний модуль     

 Тема уроку.  Будова і функції одномембранних та двомембранних органел клітин. Прояв в них загальних законів природи https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/25.html

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/26.html  

30. 03. 23.

група

предмет

завдання

12

  біолого-екологічний модуль     

 Тема уроку.     Будова і функції одномембранних  органел клітин. Прояв в них загальних законів природи https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/24.html

29. 03. 23.

група

предмет

завдання

12

  біолого-екологічний модуль     

 Тема уроку.    Біосинтез білка. https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/23.html

12

біолого-екологічний модуль

  Тема уроку.  Практична робота: .Розв’язування елементарних вправ з трансляції. https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/23.html

 

27.03. 23.

група

предмет

завдання

12

  біолого-екологічний модуль     

 Тема уроку.   Будова і функції цитоскелету.

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/21.html

 

12

біолого-екологічний модуль

 Тема уроку.  Будова клітинного центру, його роль в організації цитоскелету.   

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/21.html

 

12

біолого-екологічний модуль

 Тема уроку.   Хімічний склад, будова і функції рибосом. https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/23.html

 

22.03.23

група

предмет

завдання

14

Хімічний модуль             

 Тема уроку.  Роль неметалічних елементів-органогенів у живій природі. Кругообіг неметалічних елементів у довкіллі.

https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas_1/22.html

 

14

Хімічний модуль          

 Тема уроку. Урок у довкіллі №4. Дослідження стану атмосферного повітря та води у водоймах. Використовуючи ресурси з інтернету, підготуйте реферат.

21.03.23

група

предмет

завдання

14

Хімічний модуль             

 Тема уроку. Загальні відомості про мінеральні добрива та раціональне їх використання.  https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas_1/19.html

 

  

20.03.23

група

предмет

завдання

14

Хімічний модуль        

 Тема уроку.  Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. https://naurok.com.ua/urok-nitrati-v-harchovih-produktah-103752.html

  

18. 03. 2023

група

предмет

завдання

39

  біолого-екологічний модуль              

Тема уроку.  Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів. Біологічні адаптивні ритми організмів. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/29.html

   

39

біолого-екологічний модуль             

Тема уроку.   Популяції, їх характеристика

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/28.html

 

39

  біолого-екологічний модуль     

 Тема уроку. Угруповання організмів у природі. Екосистеми. Взаємодії організмів в екосистемах   

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/30.html

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/32.html

 39

біолого-екологічний модуль    

  Тема уроку.  Різноманітність екосистем, їх розвиток та зміни. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/31.html

 

39

біолого-екологічний модуль             

 Тема уроку. Колообіг   речовин і потік енергії в екосистемах,  https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/33.html

 

39

біолого-екологічний модуль           

 Тема уроку.  Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І. Вернадського про біосферу

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/34.htm

 

04. 03. 2023

група

предмет

завдання

39

  біолого-екологічний модуль              

Тема уроку.  Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.  https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/23.html

  

39

біолого-екологічний модуль             

Тема уроку.  Вади розвитку людини та їх корекція.

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/24.html

 

39

  біолого-екологічний модуль     

   Тема уроку.   Життєвий цикл у рослин і тварин та прояв у ньому ЗЗП. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/25.html

 

 39

біолого-екологічний модуль    

  Тема уроку.  Семінар №4. Вплив генетично модифікованих організмів на стан здоров’я людини.   

Підготуйте реферат, або презентацію.

39

біолого-екологічний модуль             

 Тема уроку.  Урок у довкіллі №5. Способи розмноження рослин.  Підготуйте реферат, або презентацію.

39

біолого-екологічний модуль           

 Тема уроку.  Узагальнення знань з теми

 

 

24.02.23

група

предмет

завдання

17

 біолого-екологічний модуль        

 Тема уроку.  Елементний склад організмів. https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/4.html

  

17

 біолого-екологічний модуль          

 Тема уроку. Роль неорганічних речовин у процесах життєдіяльності організмів  https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/5.html

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/6.html

12

Хімічний модуль   

Тема уроку. Місце металічних елементів у періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва.  Металічні  s-, p-, d-елементи, уявлення про їхні хімічні властивості. https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/17.html

10

Хімічний модуль   

Тема уроку.   Узагальнення знань з теми : Неметалічні елементи, їхні сполуки  https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas_1/23.htm(варіант на вибір)

23.02.23

група

предмет

завдання

17

Хімічний модуль   

 Тема уроку.  Семінар №6. Роль хімії в розвитку цивілізації.

Орієнтовна тематика проектів:

1. Вирощування кристалів.

2. Мистецтво, музика в житті вчених-хіміків.

3.Поширення металічних елементів у природі.

4. Роль хімії у технічному прогресі. Д/З:  Підготуйте презентацію або реферат до однієї з тем представлених проєктів

17

Хімічний модуль     

 Тема уроку.  Узагальнення знань з хімічного модуля https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas_1/35.html

 

12

Хімічний модуль   

Тема уроку. Узагальнення знань з теми : Неметалічні елементи, їхні сполуки  https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas_1/23.htm

(варіант на вибір)

10

Хімічний модуль   

Тема уроку.  Роль неметалічних елементів-органогенів у живій природі. Кругообіг неметалічних елементів у довкіллі. https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas_1/22.html

 

10

Хімічний модуль   

Тема уроку. Урок у довкіллі №4. Дослідження стану атмосферного повітря та води у водоймах. Використовуючи ресурси з інтернету, підготуйте реферат.

10

Хімічний модуль   

Тема уроку. Семінар №5. Роль неметалічних елементів у природі, розкриття її з опорою на ЗЗП. Орієнтовна тематика проектів:

1. Оцінка стану питної води своєї місцевості.

2. Вміст нітратів у продуктах харчування. Д/З:  Підготуйте презентацію або реферат до однієї з тем представлених проєктів

22. 02.2023

група

предмет

завдання

39

  біолого-екологічний модуль              

Тема уроку.  Модифікаційна мінливість https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/15.html

 

39

біолого-екологічний модуль             

Тема уроку. Основні закономірності функціонування генів у про- та еукаріотів  https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/16.html

 

39

  біолого-екологічний модуль     

   Тема уроку.  Генетика людини. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/17.html

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/18.html

29

біолого-екологічний модуль    

  Тема уроку.   Органи багатоклітинних організмів, пояснення їх дії на основі загальних законів природи.

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/45.html

 

39

біолого-екологічний модуль              

 Тема уроку.   Химерні та трансгенні організми, розгляд з точки зору прояву ЗЗП https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/19.html

 

18. 02.2023

група

предмет

завдання

39

  біолого-екологічний модуль              

Тема уроку.   Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/7.html

39

біолого-екологічний модуль             

Тема уроку.  Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/7.html

39

  біолого-екологічний модуль     

   Тема уроку.  Практичні роботи:

1. Розв’язання типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування)

 https://bit.ly/3xDhecA

39

біолого-екологічний модуль    

  Тема уроку.   Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/8.html

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/9.html

 

39

біолого-екологічний модуль              

 Тема уроку.  Комбінативна мінливість. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/12.html

 

39

біолого-екологічний модуль           

 Тема уроку. Мутаційна мінливість.

Види мутацій та мутагени. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/13.html

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/14.html

 

 

11.02.2023

група

предмет

завдання

39

Хімічний модуль

Тема уроку Органічні речовини та здоров’я людини.  

 http://www.chemistry.in.ua/grade-11/organic-compounds-and-health

 

39

Хімічний модуль

Тема уроку.  Єдність і різноманітність органічних сполук, обумовленість нею єдності і різноманітності біологічних систем.

http://www.chemistry.in.ua/grade-11/organic-compounds-and-health

  

39

Хімічний модуль

   Тема уроку.   Використання органічних речовин і захист довкілля з опорою на природничо-наукову компетентність.

http://www.chemistry.in.ua/grade-11/prevention-of-pollution

39

Хімічний модуль

  Тема уроку.   Урок у довкіллі №4. Орієнтовно: роботи на підприємстві з переробки горючих корисних копалин; виробництва ліків; синтетичних матеріалів; побутових хімікатів.

Д/З:  Знайдіть в інтернеті відео одного з виробничих процесів, продивіться його і оформіть роботу у вигляді реферату.

39

Хімічний модуль

 Тема уроку. Семінар №3. Система хімічних знань, її місце в образі природи.

Орієнтовна тематика проектів:

1. Хімічні сполуки в житті людини.

2. Хімічні сполуки в дизайні житла: за і проти.

3.Проблема відходів, їх можливий економічний та екологічний ефект.

4. Аналіз реклам екологічного змісту.

      5. Сміття, яке ми створюємо, можливості зменшення його кількості. Д/З:  Підготуйте презентацію до однієї з тем представлених проєктів.

39

Хімічний модуль

 Тема уроку.  Узагальнення знань з органічної хімії    Залік

04.02. 23.

група

предмет

завдання

39

 Хімічний модуль       

 Тема уроку: Основні види палива та їхнє значення в енергетиці.  

 https://bit.ly/40psvdU  

39

Хімічний модуль

 Тема уроку. Тема уроку: Природний газ, нафта, кам’яне вугілля, продукти їх переробки, застосування.  

https://bit.ly/3jsmYTj

https://bit.ly/3jsn39z

https://bit.ly/3Y0DYiD

39

        Хімічний

 модуль        

  Тема уроку: Синтез органічних сполук різних класів із вуглеводневої сировини.

https://bit.ly/3HVMlWZ

39

Хімічний

 модуль        

Тема уроку.  Добування і застосування вуглеводнів. Прояв у цих процесах загальних законів природи.

https://bit.ly/3Ypj5NU

39

Хімічний

 модуль        

Тема уроку. Полімерні матеріали. Пластмаси, синтетичні каучуки, гума.  

https://bit.ly/3HV2YSv

https://bit.ly/3HTl7jQ

39

Хімічний

 модуль        

Тема уроку. Полімерні матеріали. Натуральні та хімічні (штучні і синтетичні) волокна.  

https://bit.ly/2JbCHj2


08.12. 22.

група

предмет

завдання

29

  біолого-екологічний модуль     

 Тема уроку.  Профілактика бактеріальних захворювань людини.

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/38.html

29

біолого-екологічний модуль

 Тема уроку. Колоніальні організми.

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/39.html

05 .12.2022

група

предмет

завдання

14

Основи галузевої економіки

Тема уроку: Тарифна система оплати праці.   

https://naurok.com.ua/tarifna-sistema-oplati-praci-291206.html 

11

Основи галузевої економіки

 Тема уроку: Тарифна система оплати праці.   

https://naurok.com.ua/tarifna-sistema-oplati-praci-291206.html

10

Основи галузевої економіки

 Тема уроку:  Кредити. Види кредитів

https://pidru4niki.com/10030719/finansi/vidi_kreditu

Залік.

 

30. 11 22.

група

предмет

завдання

29

  біолого-екологічний модуль     

 Тема уроку.   Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини. https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/36.html

29

біолого-екологічний модуль

 Тема уроку. Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів Бактерії. Роль бактерій у природі та в житті людини

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/37.html

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/38.html

 

28.11.2022

група

предмет

завдання

14

Основи галузевої економіки

Тема уроку:  Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи.

https://studfile.net/preview/7628191/page:37/

https://studfile.net/preview/7628191/page:39/

11

Основи галузевої економіки

 Тема  уроку: Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи.

https://studfile.net/preview/7628191/page:37/

https://studfile.net/preview/7628191/page:39/

 

10

Основи галузевої економіки

 Тема  уроку:   Поняття про податкову систему, її принципи. Функції податків

https://subject.com.ua/lesson/economic/11klas/65.html

https://cutt.ly/k1zcS21

 

26.11.2022

група

предмет

завдання

14

Основи галузевої економіки

Тема уроку: Фактори, що впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства  

https://studfile.net/preview/7628191/page:32/

 

14

Основи галузевої економіки

 Тема  уроку:  Поняття продуктивності праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання

https://cutt.ly/k1zjcox

 

23. 11. 22.

група

предмет

завдання

29

  біолого-екологічний модуль     

 Тема уроку Узагальнення знань на основі ЗЗП https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/32.html

 

29

біолого-екологічний модуль

 Тема уроку.  Віруси і пріони, їх будова та життєві цикли.  https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/33.html

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/34.html

 

21.11.2022

група

предмет

завдання

14

Основи галузевої економіки

Тема уроку: Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства

https://cutt.ly/DMVtqRT

 

11

Основи галузевої економіки

 Тема уроку:   Поняття продуктивності праці.

https://cutt.ly/QMVrGJU

 

10

Основи галузевої економіки

 Тема уроку :  Заробітна плата, її економічний зміст форми і системи.  https://cutt.ly/eMVrspF

 

 

16. 11. 22.

група

предмет

завдання

29

  біолого-екологічний модуль     

 Тема уроку. Сучасна клітинна теорія.   

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/31.html

 

29

біолого-екологічний модуль

 Тема уроку. Семінар №8. Роль фотосинтезу у збережені життя на Землі.

Орієнтована тематика проектів:

1. Значення цитологічних методів у діагностуванні хвороб людини

2. Явище плазмолізу, деплазмолізу в клітинах рослин

3. Місце та роль в клітині одномембранних органел.

4. Історія вивчення ядра клітини.

5. Пластичний та енергетичний обмін у клітинах.

6. Джерела енергії для існування живого організму

7. Роль фотосинтезу в біосфері.  

Д/З:  Підготуйте презентацію або реферат до однієї з тем представлених проєктів

12. 11. 22.

група

предмет

завдання

29

  біолого-екологічний модуль     

 Тема уроку.   Мейоз. https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/29.html

29

біолого-екологічний модуль

 Тема уроку.  Обмін речовин та перетворення енергії у клітині – енергетичний і пластичний обмін. https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/30.html

 

11

Основи галузевої економіки              

 Тема уроку.  Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства

https://bit.ly/3tqL4za

 

 05.11.2022

група

предмет

завдання

29

  біолого-екологічний модуль                 

Тема уроку.  Практична робота:1.Розв’язування елементарних вправ з трансляції. https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/23.html

 

29

      біолого-екологічний модуль           

Тема уроку.  Будова і функції одномембранних  органел клітин. Прояв в них загальних законів природи. https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/24.html

 

 11

Основи галузевої економіки              

   Тема уроку: Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні ознаки підприємства. https://bit.ly/3MmgwqM

17

     Основи галузевої економіки        

  Тема уроку.  Поняття про ціни та їх види.   Прибутковість (рентабельність) як прояв результатів діяльності підприємства.  https://studfile.net/preview/4193793/page:38/

https://cutt.ly/eVpy8H3

17

Основи галузевої економіки        

 Тема уроку: Поняття та функції менеджменту.

            https://bit.ly/3FMVhgF

 

17

Основи галузевої економіки     

 Тема уроку. Менеджмент і сучасна система організації виробництва. https://subject.com.ua/lesson/economic/11klas/29.html

 

17

Основи галузевої економіки

Тема уроку.  Роль бізнес-плану у виробничій та збутовій стратегії підприємства. https://bit.ly/3UuItQ4

  Залік.

31.10.2022

група

предмет

завдання

14

Основи галузевої економіки

Тема уроку:  Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні ознаки підприємства. https://bit.ly/3MmgwqM

 

 

11

Основи галузевої економіки

 Тема уроку: Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні ознаки підприємства. https://bit.ly/3MmgwqM

 

10

Основи галузевої економіки

 Тема уроку: Конкуренція: виникнення, сутність, функції і види. Методи конкуренції. https://studfile.net/preview/5775861/page:15/

https://bit.ly/3eh3qi1

 

 

29. 10.2022

група

предмет

завдання

29

біолого-екологічний модуль     

Тема уроку:  Будова і функції цитоскелету.  

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/21.html

 

29

біолого-екологічний модуль     

 Тема уроку : Будова клітинного центру,

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/21.html

 

17

Основи галузевої економіки

 Тема уроку: Функції підприємця та складники підприємницької діяльності.  https://cutt.ly/XNbpehR

 

17

Основи галузевої економіки

 Тема уроку : Валовий дохід, витрати та прибуток підприємця.   Прибутковість (рентабельність) як прояв результатів діяльності підприємства. https://cutt.ly/3VpyRAZ

https://cutt.ly/eVpy8H3

 

17

Основи галузевої економіки

 Тема уроку :Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні ознаки підприємства.

https://cutt.ly/eNbpXNA

 

22. 10 2022.

група

предмет

завдання

29

  біолого-екологічний модуль     

 Тема уроку.  Загальний план будови клітини

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/16.html

 

29

біолого-екологічний модуль

 Тема уроку.  Поверхневий апарат клітини; клітинні мембрани. https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/18.html

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/17.html

 

29

  біолого-екологічний модуль     

 Тема уроку. Будова  та функції ядра.

 https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/19.html

 

 

15. 10.2022

група

предмет

завдання

18

Основи галузевої економіки                      

Тема уроку. Заробітна плата, її економічний зміст форми і системи. Оплата праці. https://buklib.net/books/30690/

https://cutt.ly/FBAM3Rl

18

  Основи галузевої економіки                  

Тема уроку.  Поняття про податкову систему, її принципи. Функції податків.

https://cutt.ly/1BA1WKB

Кредити. Види кредитів.

https://buklib.net/books/35126/

18

Основи галузевої економіки              

   Тема уроку:

Оренда, лізинг, орендна плата. https://buklib.net/books/24514/

Залік

29

   біолого-екологічний модуль                          

  Тема уроку.  Будова, властивості та функції органічних речовин,  

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/9.html

 

29

біолого-екологічний модуль                     

 Тема уроку.  Будова, властивості та функції органічних речовин.( до практичної роботи)

  https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/11.html

 

29

    біолого-екологічний модуль                        

 Тема уроку. Практична робота:

1.Розв’язування елементарних задач з реплікації та транскрипції.

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/11.html

 

 

12.10.2022

група

предмет

завдання

39

Загально-природничий модуль             

Тема уроку.  Фундаментальні ідеї природничих наук.

Орієнтовна тематика проектів:

Фізичний модуль у природничо-науковій картині світу

Підготуйте реферат або презентацію https://bit.ly/3TfhA1U

 

39

Загально-природничий модуль           

Тема уроку. Сучасна природничо-наукова картина світу (ПНКС), образ природи випускника.

Орієнтовна тематика проектів:

Біолого-екологічний модуль у природничо-науковій картині світу

Підготуйте реферат або презентацію https://bit.ly/3ytZykE

 

29

  біолого-екологічний модуль     

   Тема уроку.  Органічні речовини, що входять до складу організмів, їх різноманітність та біологічне значення  

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/7.html

 

29

біолого-екологічний модуль    

  Тема уроку.  Будова, властивості та функції органічних речовин, https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/8.html

 https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/10.html

 

 

19

Основи галузевої економіки        

 Тема уроку. Кредити. Види кредитів https://buklib.net/books/35126/

29

Основи галузевої економіки     

 Тема уроку. Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні ознаки підприємства. https://bit.ly/3MmgwqM

 

 

19

Основи галузевої економіки

Тема уроку. Оренда, лізинг, орендна плата. https://buklib.net/books/24514/

Залік

 

11.10.2022

група

предмет

завдання

39

 Узагальнення знань

Тема уроку.  Еволюція природничо-наукової картини світу.

 https://bit.ly/3SSCZhQ

 

18

Основи галузевої економіки

Тема уроку. Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства

  https://bit.ly/3CIysZz

 

39

Узагальнення знань  

   Тема уроку. Сучасна природничо-наукова картина світу.  

   https://bit.ly/3CmRNhE

 

39

Загально-природничий модуль           

  Тема уроку.  Основні концепції сучасного природознавства.

Орієнтовна тематика проектів:

Хімічний модуль у природничо-науковій картині світу.

 https://bit.ly/3ytl8Wk

 Підготуйте реферат або презентацію

10.10.2022

група

предмет

завдання

17

Основи галузевої економіки

Тема уроку:   Ринок, об’єктивні умови його формування, сутність та роль. Функції та структура ринку.  https://library.if.ua/book/64/4627.html

 

14

Основи галузевої економіки

 Тема  Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу.

https://studfile.net/preview/5251763/

https://studfile.net/preview/5251763/page:2/

 

12

Основи галузевої економіки

 Тема уроку   Поняття «конкуренція,» її види та прояви у сфері громадського харчування.

https://bit.ly/3eh3qi1

https://bit.ly/3RMeYYg

 

12

Основи галузевої економіки

 Тема уроку Основні фактори впливу держави на  економічні процеси(  

Поняття про податкову систему, її принципи. Функції податків. https://osvita.ua/vnz/reports/econom_pidpr/18828/

https://bit.ly/3V65ji6

Залік

11

Основи галузевої економіки

 Тема уроку Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу.

https://studfile.net/preview/5251763/

https://studfile.net/preview/5251763/page:2/

 

10

Основи галузевої економіки

  Тема уроку Валовий дохід, витрати та прибуток підприємця.   Прибутковість (рентабельність) як прояв результатів діяльності підприємства. https://cutt.ly/3VpyRAZ

https://cutt.ly/eVpy8H3

 

08.10.2022

група

предмет

завдання

18

Основи галузевої економіки

Тема уроку:   Ринок, об’єктивні умови його формування, сутність та роль. Функції та структура ринку.  https://library.if.ua/book/64/4627.html

 

18

Основи галузевої економіки

 Тема уроку  Конкуренція: виникнення, сутність, функції і види. Методи конкуренції.

https://bit.ly/3eh3qi1

https://bit.ly/3RMeYYg

 

18

Основи галузевої економіки

 Тема уроку  Поняття і необхідність управління підприємством https://bit.ly/3rDnONw

Менеджмент і сучасна система організації виробництва. https://bit.ly/3CDBQE3

Маркетинг і його роль в ринковій економіці.

https://bit.ly/3V8rLr7

 

19

Основи галузевої економіки

 Тема уроку  Поняття про податкову систему, її принципи. Функції податків. https://osvita.ua/vnz/reports/econom_pidpr/18828/

https://bit.ly/3V65ji6

 

03.10.2022

група

предмет

завдання

17

Основи галузевої економіки

Тема уроку:   Методи конкуренції. Конкурентоспроможність будівельних підприємств. https://bit.ly/3SMXgVx

https://bit.ly/3SJKJSA

 

14

Основи галузевої економіки

 Тема уроку Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва.

https://bit.ly/3dZbwM9

https://studfile.net/preview/5257917/page:27/

 

01.10.2022

група

предмет

завдання

18

Основи галузевої економіки

Тема уроку: Валовий дохід, витрати та прибуток підприємця.   Прибутковість (рентабельність) як прояв результатів діяльності підприємства. https://cutt.ly/3VpyRAZ

https://cutt.ly/eVpy8H3

18

Основи галузевої економіки

 Тема уроку:  Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2157-14#Text

 

18

Основи галузевої економіки

Тема уроку:  Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні ознаки підприємства. https://cutt.ly/FVMKF83

 

19

Основи галузевої економіки

  Тема уроку:  Ринок, об’єктивні умови його формування, сутність та роль. Функції та структура ринку. https://buklib.net/books/30089/

 

 


26.09.2022

група

предмет

завдання

17

Основи галузевої економіки

Тема уроку:  Конкуренція: виникнення, сутність, функції, види та її значення.(дайте відповіді на запитання) https://cutt.ly/nVUv31m

14

Основи галузевої економіки

 Тема уроку:  НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі.

https://buklib.net/books/27402/

https://minjust.gov.ua/m/str_13958

 

24.09.2022

група

предмет

завдання

29

біолого-екологічний модуль              

Тема. Система біологічних наук та їх зв'язок з іншими науками.  https://subject.com.ua/textbook/biology/10klas_1/1.html

29

  біолого-екологічний модуль            

  Тема.  Рівні організації живої природи, їх взаємозв’язок за хімічним складом та загальними закономірностями природи.  https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/3.html

 19. 09. 2022

група

предмет

завдання

17

Основи галузевої економіки

Специфіка будівельної галузі, зв’язок будівництва з іншими галузями матеріального виробництва. https://cutt.ly/xVpe3kG

 

14

Основи галузевої економіки

Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості України. https://cutt.ly/qVprvQf

 

12

Основи галузевої економіки

 Види ціноутворення. Види заробітної плати. https://cutt.ly/tVprLW5

 https://cutt.ly/YVptWrm

   

12

Основи галузевої економіки

 Види стимулювання праці персоналу підприємств

https://cutt.ly/TVpys0g

 

11

Основи галузевої економіки

 Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості України. https://cutt.ly/qVprvQf

 

10

Основи галузевої економіки

  Валовий дохід, витрати та прибуток підприємця.   Прибутковість (рентабельність) як прояв результатів діяльності підприємства. https://cutt.ly/3VpyRAZ

https://cutt.ly/eVpy8H3

 

   

20.06.2022

група

предмет

завдання

19

   Хімічний модуль        

Тема. Семінар №6. Роль хімії в розвитку цивілізації.

Орієнтовна тематика проектів:

1. Вирощування кристалів.

2. Мистецтво, музика в житті вчених-хіміків.

3.Поширення металічних елементів у природі.

4. Роль хімії у технічному прогресі.  

Підготуйте реферат або презентацію.   

19

   Хімічний модуль      

  Узагальнення знань з хімічного модуля

 17.06.2022

група

предмет

завдання

19

   Хімічний модуль        

Тема. Ідеї В. І. Вернадського про геологічну та хімічну діяльність людини.   

13.06.2022

група

предмет

завдання

19

   Хімічний модуль        

Тема. Метали та їхні сплави у сучасній техніці. http://www.chemistry.in.ua/grade-10/metals-and-alloys-in-modern-technology  

19

   Хімічний модуль      

 Урок у довкіллі №5. Орієнтовно:  магазин з продажу металевих виробів.  Підготуйте і представте свою презентацію або реферат.

 

 

06.06.2022

група

предмет

завдання

19

   Хімічний модуль        

Тема.  Ферум — найважливіший d-елемент, його хімічні властивості. Фізичні властивості заліза. Оксиди Феруму. https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/29.html

19

   Хімічний модуль      

 Тема. Практичні роботи: Розв’язування експериментальних задач.  https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/31.html

30.05.2022

група

предмет

завдання

19

   Хімічний модуль        

Тема.   Хімічні властивості лужних та лужноземельних елементів, властивості їх оксидів та гідрооксидів. https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/21.html

https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/22.htm

19

   Хімічний модуль      

 Тема.  Властивості металічних p- і d-елементів та їхніх сполук. Алюміній та його сполуки. https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/26.html

https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/27.html

https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/28.html

 26.05.2022

група

предмет

завдання

39

    Узагальнення знань

Тема уроку.  Презентація та захист образів природи, кращих проектів. Підготуйте і представте свою презентацію.

Демонстрації: 2. Виставка виконаних за рік найкращих проектів.  

39

Узагальнення знань  

Тема уроку. Презентація та захист образів природи, кращих проектів. Підготуйте і представте свою презентацію.

Демонстрації: 2. Виставка виконаних за рік найкращих проектів.    

23.05.2022

група

предмет

завдання

19

   Хімічний модуль        

Тема.  Загальні фізичні і хімічні властивості металів. Металічний зв'язок. Корозія металів, захист від корозії. https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/19.html

https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/20.html

19

   Хімічний модуль      

 Тема.  Хімічні властивості лужних та лужноземельних елементів, властивості їх оксидів та гідрооксидів. https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/21.html

 

 

19.05.2022

група

предмет

завдання

39

Узагальнення знань        

Тема уроку.   Сучасна природничо-наукова картина світу.

https://cutt.ly/9Hoh0OT

 

39

Узагальнення знань 

 Урок у довкіллі №8. Екологічна ситуація в твоїй місцевості.

Д/З: Подайте у вигляді реферату, опишіть,  як проявляється екологічна ситуація  у вашій місцевості.

16.05.2022

група

предмет

завдання

19

   Хімічний модуль        

Тема. Місце металічних елементів у періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва.  Металічні  s-, p-, d-елементи, уявлення про їхні хімічні властивості. https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/17.html

19

   Хімічний модуль      

 Тема. Поширення металічних елементів у живій і неживій природі, їх різноманітність. Роль металічних елементів (К, Na, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu) у функціонуванні клітини.  https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/17.html

 

 

12.05.2022

група

предмет

завдання

39

 Узагальнення знань       

Тема уроку.  Еволюція природничо-наукової картини світу. https://cutt.ly/0Hojdrb

 

39

Узагальнення знань 

 Тема уроку:  Сучасна природничо-наукова картина світу.

https://cutt.ly/9Hoh0OT

 

    09.05.2022

група

предмет

завдання

19

   Хімічний модуль        

Тема уроку: Семінар №5. Роль неметалічних елементів у природі, розкриття її з опорою на ЗЗП.

Орієнтовна тематика проектів:

1. Оцінка стану питної води своєї місцевості.

2. Вміст нітратів у продуктах харчування.

 Підготуйте реферат або презентацію.    

19

   Хімічний модуль      

 Узагальнення знань

https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/15.htm

(варіант на вибір)

 

                  

05.05.2022

група

предмет

завдання

39

       біолого-екологічний модуль    

Тема. Узагальнення знань з теми на основі ЗЗП.  

(виберіть один із варіантів)  https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/49.html

 

 

39

біолого-екологічний модуль 

 Тема уроку: Узагальнення знань з біолого-екологічного модуля.   

 

                            28..04.2022

група

предмет

завдання

39

       біолого-екологічний модуль    

 Урок у довкіллі №7. Вивчення адаптацій у рослин і тварин до умов їхнього існування

Підготуйте реферат, в якому опишіть свої спостереження як  адаптувалися  рослини і тварини до умов їхнього існування    

39

біолого-екологічний модуль 

Семінар №6. Історія розвитку життя на Землі. (виберіть одну із представлених тем і підготуйте реферат або презентацію.)

Орієнтована тематика проектів:

1.    Взаємозв’язок між станом довкілля і здоров’ям людей.

2. Вплив негативних змін у довкіллі на живі організми.

Практичне впровадження досягнень біотехнології.

4.   Вплив генотипу на стан здоров’я майбутньої людини.

5. Основні захворювання людини, викликані несприятливими чинниками навколишнього середовища.

6. Залежність здоров’я людини від здорового способу життя.

7.    Симбіоз у рослин і тварин та його значення.

8. Типи екосистем та їх значення для живих організмів.

9.    Колообіг речовин у природі.

10.  Різноманітність видів у біосфері.

11.  Червонокнижні види рослин і тварин та причини їх зникнення.

 21.04.2022

група

предмет

завдання

39

       біолого-екологічний модуль    

Тема.   Основні властивості живих систем

 https://bit.ly/3vqhzOw

 

39

біолого-екологічний модуль 

 Тема уроку:   Можливості й перспективи застосування досягнень біології. https://bit.ly/3vqhzOw

 

 14.04.2022

група

предмет

завдання

39

       біолого-екологічний модуль    

Тема.  Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/47.html\

 

39

біолого-екологічний модуль 

  Тема уроку:   Історичний розвиток органічного світу та періодизація еволюційних явищ. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/48.html

 

24.03.2022

група

предмет

завдання

39

   біолого-екологічний модуль 

Тема уроку: Макроеволюційний процес.  https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-makroevolyuciya-104254.html

 

39

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку:  Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволюційних поглядів.  

https://cutt.ly/USHTOPO

17.03.2022

група

предмет

завдання

39

   біолого-екологічний модуль 

Тема уроку: Мікроеволюція, видоутворення та види. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/41.html.

39

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку:   Адаптації як результат еволюційного процесу.    https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/42.html.

 


25.02.2022

група

предмет

завдання

39

   біолого-екологічний модуль 

Тема уроку: Адаптації як результат еволюційного процесу.   https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/42.html

 

39

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку:  Макроеволюційний процес.  

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/43.html

 

25.02.22.

група

предмет

завдання

29

факультативний   курс заняття   «Географія культури України»

Практична робота 5. Відвідування мистецького заходу (галереї, виставки, вернісажу).

https://bit.ly/3BIX6ai

https://bit.ly/3IfpXFD

 

24.02.2022

група

предмет

завдання

39

   біолого-екологічний модуль 

Тема уроку:  Природний добір як результат боротьби за існування і прояв закономірності направленості самочинних процесів.

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/40.html

 

39

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку:  Мікроеволюція, видоутворення та види.

 https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/41.html

 

29

       біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку Органи багатоклітинних організмів.

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/45.html

24.02.22.

група

предмет

завдання

29

факультативний   курс заняття   «Географія культури України»

Тема.  Пам’ятки культури незалежної України в різних регіонах країни

https://bit.ly/33PEYiI

 

23.02.2022

група

предмет

завдання

39

   біолого-екологічний модуль 

 Семінар №5. Причини та можливі шляхи подолання екологічної кризи в Україні.

Підготуйте реферат або презентацію.

39

біолого-екологічний модуль    

 Урок у довкіллі №6. Спостереження за взаємодією організмів в екосистемі вашої місцевості.

 Підготуйте реферат, в якому опишіть свої спостереження за взаємодією організмів в екосистемі вашої місцевості.

39

       біолого-екологічний модуль    

 Узагальнення знань з теми. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/37.html

(варіант на вибір)

39

біолого-екологічний модуль    

Тема уроку: Становлення еволюційних поглядів. Теорії еволюції  Ж.Б. Ламарка і Ч. Дарвіна. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/38.html

Основні положення синтетичної теорії еволюції.

 https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/39.html

 

18.02.2022

група

предмет

завдання

39

   біолого-екологічний модуль 

Тема уроку:  Вплив діяльності людини на стан біосфери.

 https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/35.html

 

39

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку: Збереження біорізноманіття.

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/36.html

 

29

факультативний   курс заняття   «Географія культури України»

 

Тема: Особливості розвитку культури в наш час. https://bit.ly/36o4Gf5

 

17.02.2022

група

предмет

завдання

39

   біолого-екологічний модуль 

 Тема уроку: Колообіг   речовин і потік енергії в екосистемах  https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/33.html

 

39

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку: Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І. Вернадського про біосферу.  https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/34.html

 

   17.02.2022

група

предмет

завдання

29

факультативний   курс заняття   «Географія культури України»

  Тема: Найвідоміші пам’ятки: громадські споруди Києва, Харкова.  https://bit.ly/350oGUi

 https://bit.ly/3oVJao6

 

 

16.02.2022

група

предмет

завдання

39

   біолого-екологічний модуль 

 Тема уроку:  Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів. Біологічні адаптивні ритми організмів. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/29.html

 

39

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку: Популяції, їх характеристика. Екологічні фактори, які впливають на чисельність популяції https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/28.html

  

39

       біолого-екологічний модуль    

Тема  уроку:  Угруповання організмів у природі. Екосистеми. Взаємодії організмів в екосистемах.

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/30.html

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/32.html

39

біолого-екологічний модуль    

Тема уроку: Різноманітність екосистем, їх розвиток та зміни. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/31.html

 

     

 14. 02. 2022

група

предмет

завдання

22

Основи галузевої економіки

Тема.   Вплив міжнародного поділу праці та світової торгівлі на розвиток ресторанного господа в Україні. https://cutt.ly/4OHR0KV

Залік.

          11.02.2022

група

предмет

завдання

39

   біолого-екологічний модуль 

 Тема уроку:  Семінар №4. Вплив генетично модифікованих організмів на стан здоров’я людини.

Підготуйте реферат або презентацію.

39

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку:  Урок у довкіллі №5. Способи розмноження рослин

Підготуйте реферат, в якому опишіть способи розмноження рослин своєї місцевості.

39

       біолого-екологічний модуль    

Тема  уроку: Узагальнення знань з теми

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/27.html

(варіант на вибір )

  11.02.2022

19

факультативний   курс заняття   «Географія культури України»

 

   Тема:   Розвиток культури епохи соціалізму: проблеми і досягнення

https://bit.ly/3Lqnt9H

 

    

  10.02.20221

група

предмет

завдання

29

   біолого-екологічний модуль 

 Тема уроку:  Органи багатоклітинних організмів, пояснення їх дії на основі загальних законів природи

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/45.html

 

39

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку:  Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/23.html

  

39

       біолого-екологічний модуль    

Тема  уроку:  Вади розвитку людини та їх корекція.

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/24.html

39

біолого-екологічний модуль    

Тема уроку:  Життєвий цикл у рослин і тварин

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/25.html

 

    10.02.2022

група

предмет

завдання

19

факультативний   курс заняття   «Географія культури України»

  Тема:   Будівництво театрів  в другій половині ХІХ – початку https://bit.ly/3GFkLtj

 

                                                         

09.02.2022

група

предмет

завдання

19

    хімічний модуль 

 Тема уроку: Роль і місце хімічних знань серед природничих наук в образі природи старшокласника. Періодичний закон і періодична система як основа для характеристики будови атомів, засіб передбачення фізичних та хімічних властивостей речовин

https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/2.html

 

39

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку:  Генетичні основи селекції організмів.  

https://vseosvita.ua/library/urok-konspekt-geneticni-osnovi-selekcii-organizmiv-328493.html

 

39

       біолого-екологічний модуль    

Тема  уроку: Основні напрямки сучасної біотехнології.

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/20.html

19

 хімічний модуль     

 Тема уроку :  Неметалічні елементи: загальна характеристика, поширення в природі. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену і Карбону. Значення озонового шару для організмів на Землі.   

https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas_1/6.html

https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas_1/7.html

 

39

біолого-екологічний модуль    

Тема уроку :  Запліднення.  

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/22.html

 

39

біолого-екологічний модуль    

Тема уроку: Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток.

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/22.html

 

07.02. 2022

група

предмет

завдання

22

Основи галузевої економіки

Тема.  Оцінка результатів національного виробництва.  https://cutt.ly/BOh47bJ

22

Основи галузевої економіки

  Тема.   Вплив міжнародного поділу праці та світової торгівлі на розвиток ресторанного господарства в Україні. https://cutt.ly/4OHR0KV

 

04.02.2022

група

предмет

завдання

39

   біолого-екологічний модуль 

 Тема уроку: Генетика людини. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/17.html

 Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/18.html

 

39

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку:  Химерні та трансгенні організми,  

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/19.html

 

 04.02.2022

19

факультативний   курс заняття   «Географія культури України»

 

   Тема:   Театральне мистецтво і освіта в другій половині ХІХ – початку

 ХХ ст. Будівництво театрів і навчальних закладів. http://www.info-library.com.ua/books-text-1157.html

 

03.02.2022

група

предмет

завдання

39

   біолого-екологічний модуль 

 Тема уроку: Мутаційна мінливість. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/13.html

Види мутацій та мутагени  https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/14.html

 

39

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку:  Модифікаційна мінливість  https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/15.html

 

39

       біолого-екологічний модуль    

Тема  уроку: Поняття про ген. Основні закономірності функціонування генів у про- та еукаріотів.  https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/16.html

29

біолого-екологічний модуль    

Тема уроку:  Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність до регенерації, як прояв направленості процесів у природі https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/44.html

  03.02.2022

група

предмет

завдання

19

факультативний   курс заняття   «Географія культури України»

    

 

  Тема:  Еклектика. Модерн. Мистецькі ознаки. Культове і громадське будівництво другої половини ХІХ – початку ХХ  https://bit.ly/3BpAYlm

02.02.2022

група

предмет

завдання

39

   біолого-екологічний модуль 

 Тема уроку:    Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/7.html

 

39

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку:  Практичні роботи:

Розв’язання типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування) https://subject.com.ua/gdz/biology/11klas_1/2.html

39

       біолого-екологічний модуль    

Тема. Хромосомна теорія спадковості. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/8.html

Зчеплене успадкування. https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/9.html

39

біолого-екологічний модуль    

Тема уроку:  Комбінативна мінливість.   https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/12.html

 

31.01. 2022

група

предмет

завдання

22

Основи галузевої економіки

Тема.  Сутність поняття маркетинг та його сучасна мета.  https://cutt.ly/dOh7UCE

Основні етапи маркетингової діяльності. https://cutt.ly/FOh5r7W

 

22

Основи галузевої економіки

  Тема. Оцінка результатів національного виробництва.  

https://cutt.ly/BOh47bJ

28.01.2022

група

предмет

завдання

39

   біолого-екологічний модуль 

 Тема уроку:   Генетика. Методи генетичних  досліджень,  

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/5.html

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/6.html

39

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку:   Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/7.html

27.01.2022

група

предмет

завдання

39

   біолого-екологічний модуль 

 Тема уроку:   Поняття розмноження та його пояснення на основі ЗЗП. Нестатеве розмноження організмів https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/2.html

 

39

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку:  Статеве розмноження організмів.

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/3.html

 

39

Основи галузевої економіки     

Тема.   Будова і утворення статевих клітин.  https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/4.html

 

14.12. 2021

група

предмет

завдання

12

Основи галузевої економіки

Тема. Мета підприємницької діяльності.

https://cutt.ly/YYJyHFf

 

27

Основи галузевої економіки

  Тема. Основні принципи організації виробничого процесу. https://cutt.ly/gYHDPTK

 

  

15

Основи галузевої економіки

  Тема:  Бізнес-план та основні вимоги до його складання.

 https://cutt.ly/sYHS56h

 

 

01.12. 2021

група

предмет

завдання

19

Основи галузевої економіки

Тема.  Податки. 

https://subject.com.ua/lesson/economic/11klas/65.html

 

19

Основи галузевої економіки

  Тема.   Кредити. Види кредитів. 

https://buklib.net/books/35126/

Залік.   


16.11. 2021

група

предмет

завдання

10

Основи галузевої економіки

Тема.   Кадри підприємства, їх склад і структура.  

http://um.co.ua/8/8-17/8-176448.html

12

Основи галузевої економіки

  Тема.  Закон попиту та пропозиції у системі законів ринкової економіки. https://library.if.ua/book/79/5632.html

https://bit.ly/3ngMnhW

 

  

15.11. 2021

група

предмет

завдання

17

Основи галузевої економіки

Тема.   Поняття собівартості продукції. Поняття про ціни та їх види. https://bit.ly/3crwkrr

 http://www.uaeconomic.com/ulens-180-1.html

15

Основи галузевої економіки

  Тема.  Оплата праці

https://bit.ly/3DgnaK1

  

12.11.21.

група

предмет

завдання

19

факультативний   курс заняття   «Географія культури України»

  Тема:   Оборонні споруди Київської Русі. https://cutt.ly/OTfgJry

 

  11.11.21.

група

предмет

завдання

19

факультативний   курс заняття   «Географія культури України»

    

 

  Тема:   Печерні храми і монастирі Середнього Подністров’я.  

https://cutt.ly/DTaDCui

 

  

11.11.2021

група

предмет

завдання

29

   біолого-екологічний модуль 

 Тема уроку:  Практична робота:

1.Розв’язування елементарних задач з реплікації та транскрипції.

29

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку: Дія ферментів,  їх роль у життєдіяльності організмів та пояснення її на основі загальних закономірностей природи https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-temi-fermenti-36162.html

29

Основи галузевої економіки    

Тема.   Кадри підприємства, їх склад і структура. http://um.co.ua/8/8-17/8-176448.html

 09.11. 2021

група

предмет

завдання

10

Основи галузевої економіки

Тема.  Основні функції  управління та його ефективність. https://studopedia.info/ukr/1-712.html

Менеджмент і сучасна система організації виробництва. https://edufuture.biz/index.php?title

Маркетинг і його роль в ринковій економіці.https://studfile.net/preview/5044604/

  

 

12

Основи галузевої економіки

  Тема.    Основні суб’єкти ринкової економіки. https://cutt.ly/aTtphJw

 

18

Основи галузевої економіки

  Тема: Заробітна плата, її економічний зміст форми і системи. https://pidru4niki.com/ekonomika/zarobitna_plata_formi_sistemi

Оплата праці.  https://studfile.net/preview/5375832/page:3/#5

18

Основи галузевої економіки

Тема.    Податки. https://subject.com.ua/lesson/economic/11klas/65.html

 

18

Основи галузевої економіки

 Тема.   Кредити. Види кредитів. https://buklib.net/books/35126/

Залік.

08.11. 2021

група

предмет

завдання

27

Основи галузевої економіки

Тема.   Податки. https://subject.com.ua/lesson/economic/11klas/65.html

 

17

Основи галузевої економіки

  Тема.   Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні ознаки підприємства https://buklib.net/books/37181/

 

15

Основи галузевої економіки

  Тема:  Поняття продуктивності праці. https://bit.ly/3mTpJfc

 

 

05.11.21.

група

предмет

завдання

19

факультативний   курс заняття   «Географія культури України»

    

 

  Тема:  Печерні міста Криму.  

https://crimea-is-ukraine.org/svitlytsa/eski-kermen

 

 

04.11.21.

група

предмет

завдання

19

факультативний   курс заняття   «Географія культури України»

    

 

  Тема:  Ранньослов’янський час. Розселення східнослов’янських племен у VІІІ – ІХ ст.. Слов’янські городища. Духовна культура. https://bit.ly/3wgPER1

04.11.2021

група

предмет

завдання

29

   біолого-екологічний модуль 

 Тема уроку:  Будова, властивості та функції органічних речовин(полісахаридів ), їх пояснення на основі загальних законів природи  https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/8.html

 

29

біолого-екологічний модуль    

 Тема уроку: Будова, властивості та функції органічних речовин(НК), їх пояснення на основі загальних законів природи https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas/11.html

 

29

Основи галузевої економіки     

Тема.  Основні функції  управління та його ефективність. https://studopedia.info/ukr/1-712.html

Менеджмент і сучасна система організації виробництва. https://edufuture.biz/index.php?title

Маркетинг і його роль в ринковій економіці.https://studfile.net/preview/5044604/

   

02.11. 2021

група

предмет